🌿 Pitkäikäiset kasvit ja korkein mahdollinen laatu 🌿 Ilmainen kuljetus yli 250 € tilauksille

1. Yleiset säännökset

1.1. Tämä tietosuojakäytäntö ohjaa henkilötietojen keräämistä, käsittelyä ja säilyttämistä koskevia periaatteita. Henkilötietoja kerää ja tallentaa Green4Ever (jäljempänä rekisterinpitäjä), henkilötietojen rekisterinpitäjä.
1.2. Tietosuojakäytännössä rekisteröity on asiakas tai muu luonnollinen henkilö, jonka henkilötietoja käsittelee tietojenkäsittelijä.
1.3. Tietosuojakäytännössä asiakas on kuka tahansa, joka ostaa tavaroita tai palveluja rekisterinpitäjän verkkosivustolta.
1.4. Tietojenkäsittelijä noudattaa lainsäädännön säätämiä tietojenkäsittelyn periaatteita, muun muassa henkilötietojen käsittelijä käsittelee laillisesti, oikeudenmukaisesti ja turvallisesti. Tietojenkäsittelijä pystyy vahvistamaan, että henkilötietoja on käsitelty lainsäädännön mukaisesti.

2. Henkilötietojen kerääminen, käsittely ja varastointi

2.1. Rekisterinpitäjän keräämät, käsittelemät ja tallentamat henkilötiedot kerätään sähköisesti, pääasiassa verkkosivuston ja sähköpostin välityksellä.
2.2. Jakamalla henkilötietojaan rekisteröity antaa rekisterinpitäjälle oikeuden kerätä, järjestää, käyttää ja hallita henkilötietoja tietosuojakäytännössä määriteltyihin tarkoituksiin, jotka rekisteröity jakaa suoraan tai epäsuorasti rekisterinpitäjän kanssa ostaessaan tavaroita tai palveluja verkkosivustolla.
2.3. Rekisteröidyn vastuulla on varmistaa, että hänen toimittamansa tiedot ovat tarkkoja, oikeita ja täydellisiä. Väärän tiedon tietoista lähettämistä pidetään tietosuojakäytäntömme rikkomisena. Rekisteröity on velvollinen ilmoittamaan viipymättä tietojenkäsittelijälle kaikista toimitettujen tietojen muutoksista.
2.4. Rekisterinpitäjä ei ole vastuussa vahingoista, joita rekisteröidylle tai kolmansille osapuolille aiheutuu siitä, että rekisteröity on toimittanut vääriä tietoja.

3. Asiakkaiden henkilötietojen käsittely

3.1. Tietojenkäsittelijä voi käsitellä seuraavia rekisteröidyn henkilötietoja:
       3.1.1. Etu- ja sukunimi;
       3.1.2. Puhelinnumero;
       3.1.3. Sähköpostiosoite;
       3.1.4. Toimitusosoite;
       3.1.5. Käyttötilin numero;
       3.1.6. Maksukortin tiedot;

3.2. Edellä mainitun lisäksi tietojenkäsittelijällä on oikeus kerätä asiakasta koskevia tietoja, jotka ovat saatavilla julkisissa rekistereissä.
3.3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 §: n 1 momentin a, b, c ja f alakohta:
       a) rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten;
       b) henkilötietojen käsittely on välttämätöntä rekisteröidyn osallistumalla tehdyn sopimuksen toteuttamiseksi tai ennen sopimusta tehtävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä;
       c) henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän oikeudellisen velvoitteen täyttämiseksi;
       f) henkilötietojen käsittely on välttämätöntä rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetun edun vuoksi, paitsi jos kyseinen etu on suurempi kuin rekisteröidyn etu tai perusoikeudet ja -vapaudet, joita varten henkilötietoja on suojattava, etenkin jos rekisteröity on lapsi.          

3.4. Henkilötietojen käsittely käsittelyn tarkoituksen mukaisesti:
       3.4.1. Käsittelyn tarkoitus - turvallisuus
       3.4.2. Käsittelyn tarkoitus - tilausten käsittely
       3.4.3. Käsittelyn tarkoituksena on varmistaa verkkokauppapalvelujen toiminta
       3.4.4. Käsittelyn tarkoitus - asiakashallinta
       3.4.5. Käsittelyn tarkoitus - rahoitustoiminta, kirjanpito
       3.4.6. Käsittelyn tarkoitus - markkinointi

3.5. Rekisterinpitäjällä on oikeus jakaa asiakkaiden henkilötietoja kolmansien osapuolten kanssa, kuten valtuutettujen tietojenkäsittelijöiden, kirjanpitäjien, kuljetus- ja kuriiriyritysten ja siirtopalveluja tarjoavien yritysten kanssa. Käsittelijä on henkilötietojen rekisterinpitäjä. Tietojenkäsittelijä välittää maksujen suorittamiseen tarvittavat henkilötiedot valtuutetulle käsittelijälle Maksekeskus AS:lle.

3.6. Käsitellessään ja tallentaessaan rekisteröidyn henkilötietoja tietojenkäsittelijän on toteutettava organisatoriset ja tekniset toimenpiteet varmistaakseen henkilötietojen suojan vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta tuhoamiselta, muuttamiselta, paljastamiselta ja muulta laittomalta käsittelyltä.

4. Rekisteröidyn oikeudet

4.1. Rekisteröidyllä on oikeus tutustua henkilötietoihinsa ja tarkastaa ne.
4.2. Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoja henkilötietojensa käsittelystä.
4.3. Rekisteröidyllä on oikeus täydentää tai korjata virheellisiä tietoja.
4.4. Jos tietojenkäsittelijä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa.
4.5. Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan ottamalla yhteyttä verkkokaupan asiakastukeen osoitteessa service@green4ever.shop.
4.6. Rekisteröity voi oikeuksiensa suojaamiseksi tehdä valituksen tietosuojavaltuutetulle.

5. Loppusäännökset

5.1. Nämä tietosuojaehdot on laadittu yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N: o 2016/679 mukaisesti. Direktiivin 95/46 / EY ja Viron tasavallan ja Euroopan unionin lainsäädäntö.
5.2. Rekisterinpitäjällä on oikeus käyttöehtojen tietojen muuttamiseen osittain tai kokonaan ilmoittamalla rekisteröidyille muutoksista verkkosivuston green4ever.shop kautta.